MiMi Palace
MiMi Palace

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MIMI PALACE
Địa chỉ: 105/8 Đường Bình Quới, Phường 27, Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0944366999 (Mr Vũ) - 0909.888.478 (P. Kinh Doanh)
Điện thoại: 083 5566 839 - Fax (08) 35564194
Email: sales@mimipalace.com.vn - Website: www.mimipalace.com.vn

Trung tâm tiệc cưới, hội nghị MiMi Palace
Trung tâm tiệc cưới, hội nghị MiMi Palace

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MIMI PALACE 2
Địa chỉ: 361 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM
Hotline: 0944.366.991 - 08 3896 1851
Email: info@mimipalace.com.vn - Website: www.mimipalace.com.vn